Warning: Illegal string offset 'before' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 330

Warning: Illegal string offset 'snippet_1' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 448

Warning: Illegal string offset 'snippet_1' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 450

Warning: Illegal string offset 'snippet_2' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 448

Warning: Illegal string offset 'snippet_2' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 450

Warning: Illegal string offset 'snippet_3' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 448

Warning: Illegal string offset 'snippet_3' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 450

Warning: Illegal string offset 'snippet_4' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 448

Warning: Illegal string offset 'snippet_4' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 450

Warning: Illegal string offset 'snippet_5' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 448

Warning: Illegal string offset 'snippet_5' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 450

Warning: Illegal string offset 'after' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 340

Warning: Illegal string offset 'snippet_1' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 448

Warning: Illegal string offset 'snippet_1' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 450

Warning: Illegal string offset 'snippet_2' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 448

Warning: Illegal string offset 'snippet_2' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 450

Warning: Illegal string offset 'snippet_3' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 448

Warning: Illegal string offset 'snippet_3' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 450

Warning: Illegal string offset 'snippet_4' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 448

Warning: Illegal string offset 'snippet_4' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 450

Warning: Illegal string offset 'snippet_5' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 448

Warning: Illegal string offset 'snippet_5' in /home/bilirtesisat/public_html/wp-content/plugins/header-footer/plugin.php on line 450

su kaça?? kameraSu kaça?? modern veya eski yap? olsun, tüm binalarda ortaya ç?kabilecek s?radan say?labilen bir tesisat problemidir. Is?tma sistemleri veya su ta??ma tesisat?nda ortaya ç?kabilecek olan bu ar?zalar?n giderilmesinden çok tespiti problem te?kil etmektedir. Zira Ka??thane Su Kaça?? Tespiti i?lemleriniz kapsam?nda su kaça??n? anlaman?z için kaça??n yap?n?n bir yerinden s?zmak suretiyle belirti vermesi gereklidir. Ancak ne yaz?k ki s?z?nt?y? gördü?ünüz yer muhtemelen kaça??n olu?tu?u esas noktaya oldukça uzaktad?r. Zira e?er kaça??n olu?tu?u yerdeki betonda ciddi bir ahraz yoksa, su farkl? yollardan akarak, çok uzak bir noktadan s?zabilir. Bu durumda deneyimsiz ki?iler taraf?ndan yürütülecek i?lem, s?z?nt?n?n oldu?u yerine k?r?lmas? olacakt?r ki, sonuca ula??lamad???nda yap?da çok say?da k?r?k ortaya ç?kabilir. Bu nedenle su kaça?? bulma i?lemlerinde deneyimli ve uzman ekiplerden destek alman?z do?ru olacakt?r.

Ka??thane Su Kaça?? Tespiti i?lemlerinizde yap? tipi, boyutu ne olursa olsun size hizmet verebiliriz. Temiz su, pis su veya kalorifer sistemi fark etmeksizin tüm tesisat tiplerine müdahale edebilir, kaça?? h?zl? bir ?ekilde bulur ve tamiri için referans olu?tururuz. Dilerseniz tespit edilen tamiri konusunda da size kapsaml? hizmet sunabilecek firmam?z, tesisat teknolojilerine ileri derecede hakim bir ekiple hizmet vermektedir.  Su kaça?? bulma i?lemleri için profesyonel çözümler ar?yorsan?z do?ru adrestesiniz. Sizin için en h?zl? ve do?ru sonuçlar? üretebilir, az maliyetle kapsaml? hizmetler alman?z? sa?lar?z.

Ka??thane Su Kaça?? Tespiti i?lemlerimizde hizmetinizde olacak teknik personellerimiz alan uzman? ki?ilerdir. Teknik personelimizin lisanslar? tam olup, sektörde yeterli deneyime fazlas?yla sahiplerdir. Su kaça?? bulma i?lemleri için sadece tesisatç? olman?n yeterli olmad??? ve personelin yap? özellikleri konusunda da yeterli donan?ma sahip olmas? gerekti?i bilgisinden hareketle, personelimize ihtiyaçlar? olan tüm teknik bilgiler hizmet içi e?itimlerle sunulmakta, iyile?tirmeler düzenli olarak tüm firma sath?nda sunulmaktad?r. Ka??thane Su Kaça?? Tespiti i?lemlerinde yüksek teknolojiyi insan odakl? çal??malar?m?za mükemmel ?ekilde entegre etmi? durumday?z. Bu kapsamda maliyet optimizasyonu yan?nda yüksek sürat de hizmetlerimizin önemli unsurlar? haline getirmi? durumday?z. Sunaca??m?z hizmetler garantili olup, sorunu kökten çözecek niteliktedir.

Ça?layan Mahallesi, Çeliktepe Mahallesi, Emniyetevleri Mahallesi, Gültepe Mahallesi, Gürsel Mahallesi, Hamidiye Mahallesi, Harmantepe Mahallesi, Hürriyet Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Merkez Mahallesi, Nurtepe Mahallesi, Ortabay?r Mahallesi, Sanayi Mahallesi, Seyrantepe Mahallesi, ?irintepe Mahallesi, Talatpa?a Mahallesi, Telsizler Mahallesi ve Yahyakemal Mahallesi olmak üzere toplamda 19 mahallesine hizmet vermekteyiz.

Yorumlar 1

Hemen Yorum Yapın

Ad Soyad:
E-Posta adresi:
Yorum: